آرشیو ماهانه: آوریل 2021

استاندارد شنماره ۴۲

  اندازه‌گیری ارزش منصفانه (تصویب‌شده ۱۳۹۹)   دانلود فایل : استاندارد شماره ۴۲     فهرست مندرجات   از بند هدف ۱ دامنه کاربرد ۵ اندازه‌گیری ۹ تعریف ارزش منصفانه ۹ دارایی یا بدهی ۱۱ معامله ۱۵ فعالان بازار ۲۲ قیمت ۲۴ کاربرد در مورد داراییهای غیرمالی ۲۷ کاربرد در مورد بدهیها و ابزارهای مالکانه […]

استاندارد شماره ۴۱

      افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر  (مصوب ۱۳۹۸)   دانلود فایل : استارد شماره ۴۱                                   فهرست‌ مندرجات‌       بند   ·        هدف ۴-۱   –       دستیابی به هدف ۴-۲   ·        دامنه کاربرد ۷-۵   ·        قضاوتها و […]

استاندارد شماره ۴۰

مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)    دانلود فایل : استاندارد شماره ۴۰     فهرست‌ مندرجات‌     بند ·        هدف ۱ –       دستیابی به هدف ۲ ·        دامنه کاربرد ۳ ·        مشارکتها ۱۹-۴ –       کنترل مشترک ۱۳-۷ –       انواع مشارکتها ۱۹-۱۴ ·        صورتهای مالی طرفهای مشارکت ۲۶-۲۰ –       عملیات مشترک ۲۴-۲۰ –       مشارکتهای خاص ۲۶-۲۵ ·        […]

استاندارد شماره ۳۹

  صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل : استاندارد شماره ۳۹                   فهرست‌ مندرجات‌     بند ·      هدف ۱ –       دستیابی به هدف ۳-۲ ·      دامنه کاربرد ۶-۴ ·      کنترل ۲۰-۷ –       تسلط ۱۶-۱۲ –       بازده ۱۸-۱۷ –       ارتباط بین تسلط و بازده ۲۰-۱۹ ·      […]

استاندارد شماره ۳۸

ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل: استاندارد شماره ۳۸   فهرست‌ مندرجات‌ بند ·      هدف ۱ ·      دامنه کاربرد ۳-۲ ·      تشخيص تركيب تجاري ۴ ·      روش تحصیل ۵۲-۵ –       تشخیص واحد تحصیل‌کننده ۸-۷ –       تعیین تاریخ تحصیل ۱۰-۹ –       شناخت و اندازه‌گیری داراییهای قابل تشخيص تحصيل‌شده، بدهيهاي تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در […]

استاندارد شماره ۳۷

ابزارهای مالی: افشا   دانلود فایل : استاندارد شماره ۳۷     فهرست مندرجات     شماره بند ·       هدف                                                                   ۱ ·       دامنه كاربرد                                                                    ۴ – ۲ ·       اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی ۱۹ – ۵ –       صورت وضعیت مالی ۱۶ – ۶ طبقات داراییهای مالی و بدهیهای مالی ۶ تهاتر داراییهای مالی […]

استاندارد شماره ۳۶

ابزارهای مالی: ارائه  دانلود فایل : استاندارد شماره ۳۶   فهرست‌ مندرجات‌     شماره بند ·      هدف ۲ – ۱ ·      دامنه کاربرد ۶ – ۳ ·      تعاريف (به بندهای رب۳ تا رب۳۲ نیز مراجعه شود) ۹ – ۷ ·      ارائه ۵۲ – ۱۰ –       بدهیها و حقوق مالکانه (به بندهای رب۱۲ تا رب۲۳ […]

استاندارد شماره ۳۵

مالیات بر درآمد دانلود فایل : استاندارد شماره ۳۵   فهرست‌ مندرجات‌   شماره بند ·      هدف ۱ ·      دامنه کاربرد ۳ – ۲ ·      تعاريف ۱۰ – ۴ –       مبنای مالیاتی ۱۰ – ۶ ·      شناخت بدهیهای مالیات جاری و داراییهای مالیات جاری ۱۱ ·      شناخت بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی ۴۴ […]

استاندارد شماره ۳۴

رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات     دانلود فایل : استاندارد شماره ۳۴                                                      فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند ·      هدف ۲ – ۱ ·      دامنه‌ كاربرد ۴ – ۳ ·      تعاریف ۵ […]

استاندارد شماره ۳۳

مزایای بازنشستگی کارکنان  دانلود فایل : استاندارد شماره ۳۳   مزایای بازنشستگی کارکنان فهرست‌ مندرجات‌   شماره‌ بند ·      هدف ۱ ·      دامنه کاربرد ۵ – ۲ ·      تعاریف ۶ ·      طرحهای با کمک معین و طرحهای با مزایای معین ۱۱ – ۷ ·      مزایای بازنشستگی: طرحهای با کمک معین ۱۲ –  شناسایی و اندازه‌گیری […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/mkhir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4613

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/mkhir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4613

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/mkhir/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111